ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εταιρiα VGS

Mε την επωνυμία Βαγλάς Γεωργίου Σταμάτης .ΙΚΕ δραστηριοποιείται σε βιομηχανικές - κτηριακές εγκαταστάσεις & εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Ανεμογεννήτριες– Φωτοβολταικά) στον ηλεκτρολογικό τομέα.

Στόχος της εταιρίας μας είναι η αμείωτη αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, την εφαρμογή βελτιωτικών πρακτικών και επενδύσεων με στόχο τη βιωσιμότητα και την ευελιξία της επιχείρησης αλλά και το χτίσιμο ισχυρού δεσμού συνεργασίας με εσάς

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Κατασκευή όλων των οίκων (Brands)

• Ευθείες συνδέσεις καλωδίων μέσης τάσης 20kV & 36kV η αλλιώς (μούφες) σε καλώδια χαλκού & αλουμινίου.

• Ακροκιβώτια μέσης τάσης 20kV & 36kV όλων των οίκων σε καλώδια χαλκού & αλουμινίου).

• Συντηρήσεις βιομηχανικών χώρων – καταστήματα – εργοτάξια μέσης & χαμηλής τάσης

• Συνδέσεις σύγχρονων αυτοματισμών όπως π.χ.(Instabus, PLC, BMS, Inverter όλων των οίκων (Brands)

• Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, πιστοποιητικά ΔΕΗ εγκαταστάσεων.

• Επίλυση σε βλάβες αυτοματισμών οποιοδήποτε επιπέδου.

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Πόλη: Κερατσίνι
Διεύθυνση: Δεμερτζή 82
Ταχυδρομικός Κώδικας: 187 57
email: info@vgspcc.com.gr